Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1717640
Liczba wydanych kart
869409

Frekwencja w regionie

50.62 %
45.15 %
46.32 %
47.49 %
48.66 %
49.83 %
51.01 %
52.18 %
53.35 %
54.52 %
55.69 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl