Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
44396
Liczba wydanych kart
23117

Frekwencja w regionie

52.07 %
47.54 %
49.14 %
50.74 %
52.34 %
53.94 %
55.54 %
57.13 %
58.73 %
60.33 %
61.93 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
182001 Baranów Sandomierski 9899 5114
51.66 %
182002 Gorzyce 10935 5526
50.53 %
182003 Grębów 7979 5069
63.53 %
182004 Nowa Dęba 15583 7408
47.54 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl