Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Organy wyborcze

Kadra kierownicza Krajowego Biura Wyborczego w dniu 16.11.2014 r.

Szef Krajowego Biura Wyborczego

Kazimierz Wojciech Czaplicki

Szef Krajowego Biura Wyborczego

Zespoły Krajowego Biura Wyborczego

Zespół Prawny i Organizacji Wyborów

Beata Tokaj

dyrektor zespołu

Zespół Prawny i Organizacji Wyborów

Romuald Drapiński

wicedyrektor zespołu

Zespół Kontroli Finansowania
Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych

Krzysztof Lorentz

dyrektor zespołu

Zespół Finansowy

Agnieszka Gałązka

dyrektor zespołu

Zespół Prezydialny

Marian Dzięgielewski

dyrektor zespołu

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl