Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
90210
Liczba wydanych kart
46032

Frekwencja w regionie

51.03 %
46.93 %
48.70 %
50.48 %
52.25 %
54.03 %
55.80 %
57.57 %
59.35 %
61.12 %
62.90 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
180709 Wojaszówka 7455 3639
48.81 %
180708 Rymanów 12806 6600
51.54 %
180710 Jaśliska 1605 1038
64.67 %
180703 Iwonicz-Zdrój 8645 4412
51.04 %
180704 Jedlicze 12581 6604
52.49 %
180705 Korczyna 8994 4221
46.93 %
180706 Krościenko Wyżne 4391 2285
52.04 %
180701 Chorkówka 10726 5399
50.34 %
180702 Dukla 11915 6097
51.17 %
180707 Miejsce Piastowe 11092 5737
51.72 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl