Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
90210
Liczba wydanych kart
46048

Frekwencja w regionie

51.05 %
46.92 %
48.70 %
50.48 %
52.27 %
54.05 %
55.83 %
57.61 %
59.39 %
61.18 %
62.96 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
180709 Wojaszówka 7455 3643
48.87 %
180708 Rymanów 12806 6603
51.56 %
180710 Jaśliska 1605 1039
64.74 %
180703 Iwonicz-Zdrój 8645 4415
51.07 %
180704 Jedlicze 12581 6606
52.51 %
180705 Korczyna 8994 4220
46.92 %
180706 Krościenko Wyżne 4391 2286
52.06 %
180701 Chorkówka 10726 5403
50.37 %
180702 Dukla 11915 6098
51.18 %
180707 Miejsce Piastowe 11092 5735
51.70 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl