Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
89053
Liczba wydanych kart
45494

Frekwencja w regionie

51.09 %
46.93 %
48.71 %
50.49 %
52.27 %
54.05 %
55.84 %
57.62 %
59.40 %
61.18 %
62.96 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
180709 Wojaszówka 6316 3089
48.91 %
180708 Rymanów 12806 6602
51.55 %
180710 Jaśliska 1605 1039
64.74 %
180703 Iwonicz-Zdrój 8645 4409
51.00 %
180704 Jedlicze 12581 6611
52.55 %
180705 Korczyna 8994 4221
46.93 %
180706 Krościenko Wyżne 4373 2287
52.30 %
180701 Chorkówka 10726 5400
50.34 %
180702 Dukla 11915 6098
51.18 %
180707 Miejsce Piastowe 11092 5738
51.73 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl