Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
109548
Liczba wydanych kart
52350

Frekwencja w regionie

47.79 %
40.78 %
42.87 %
44.95 %
47.04 %
49.13 %
51.22 %
53.30 %
55.39 %
57.48 %
59.56 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
181102 Borowa 4523 2661
58.83 %
181107 Przecław 9099 5097
56.02 %
181104 Gawłuszowice 2227 1373
61.65 %
181108 Radomyśl Wielki 11035 5626
50.98 %
181110 Wadowice Górne 5874 3059
52.08 %
181103 Czermin 5524 2704
48.95 %
181106 Padew Narodowa 4345 2248
51.74 %
181109 Tuszów Narodowy 6329 3882
61.34 %
181101 Mielec 50166 20458
40.78 %
181105 Mielec 10426 5242
50.28 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl