Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
78046
Liczba wydanych kart
36353

Frekwencja w regionie

46.58 %
41.61 %
43.55 %
45.50 %
47.44 %
49.38 %
51.33 %
53.27 %
55.21 %
57.15 %
59.10 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
181702 Besko 3514 1719
48.92 %
181704 Komańcza 4381 1823
41.61 %
181708 Zarszyn 7518 3295
43.83 %
181701 Sanok 31938 14236
44.57 %
181703 Bukowsko 4365 2569
58.85 %
181707 Zagórz 10616 4874
45.91 %
181705 Sanok 14125 6867
48.62 %
181706 Tyrawa Wołoska 1589 970
61.04 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl