Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
64362
Liczba wydanych kart
36299

Frekwencja w regionie

56.40 %
50.44 %
52.22 %
54.00 %
55.77 %
57.55 %
59.33 %
61.11 %
62.89 %
64.66 %
66.44 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
181401 Przeworsk 13065 6590
50.44 %
181402 Adamówka 3383 1847
54.60 %
181407 Sieniawa 5735 3521
61.39 %
181409 Zarzecze 5803 3223
55.54 %
181405 Kańczuga 10283 6115
59.47 %
181408 Tryńcza 6597 3577
54.22 %
181403 Gać 3740 2413
64.52 %
181404 Jawornik Polski 3902 2662
68.22 %
181406 Przeworsk 11854 6351
53.58 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl