Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
58563
Liczba wydanych kart
33301

Frekwencja w regionie

56.86 %
53.87 %
54.71 %
55.55 %
56.39 %
57.23 %
58.08 %
58.92 %
59.76 %
60.60 %
61.44 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
181503 Ropczyce 21439 11550
53.87 %
181504 Sędziszów Małopolski 18783 10552
56.18 %
181501 Iwierzyce 6087 3725
61.20 %
181502 Ostrów 5713 3558
62.28 %
181505 Wielopole Skrzyńskie 6541 3916
59.87 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl