Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
22571
Liczba wydanych kart
11877

Frekwencja w regionie

52.62 %
42.66 %
44.92 %
47.18 %
49.44 %
51.70 %
53.96 %
56.22 %
58.48 %
60.74 %
63.00 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
182103 Lesko 9555 4530
47.41 %
182105 Solina 4524 2857
63.15 %
182101 Baligród 2709 1768
65.26 %
182104 Olszanica 4332 1848
42.66 %
182102 Cisna 1451 874
60.23 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl