Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1663315
Liczba wydanych kart
846188

Frekwencja w regionie

50.87 %
45.28 %
46.44 %
47.60 %
48.76 %
49.92 %
51.08 %
52.23 %
53.39 %
54.55 %
55.71 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl