Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
131407
Liczba wydanych kart
72311

Frekwencja w regionie

55.03 %
48.33 %
49.59 %
50.84 %
52.10 %
53.35 %
54.61 %
55.86 %
57.12 %
58.37 %
59.63 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
181601 Dynów 5046 2569
50.91 %
181602 Błażowa 8762 4885
55.75 %
181603 Boguchwała 15610 8482
54.34 %
181612 Świlcza 12773 7011
54.89 %
181606 Głogów Małopolski 15164 9115
60.11 %
181607 Hyżne 5510 3333
60.49 %
181608 Kamień 5573 2974
53.36 %
181611 Sokołów Małopolski 13263 7293
54.99 %
181613 Trzebownisko 16090 8735
54.29 %
181614 Tyczyn 8924 4799
53.78 %
181604 Chmielnik 5311 2567
48.33 %
181610 Lubenia 5258 3201
60.88 %
181609 Krasne 8429 4374
51.89 %
181605 Dynów 5694 2973
52.21 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl