Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
55221
Liczba wydanych kart
27238

Frekwencja w regionie

49.33 %
42.30 %
44.03 %
45.76 %
47.48 %
49.21 %
50.94 %
52.67 %
54.40 %
56.12 %
57.85 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
181202 Jarocin 4495 2228
49.57 %
181203 Jeżowe 7930 4725
59.58 %
181205 Nisko 18504 8355
45.15 %
181206 Rudnik nad Sanem 8506 4046
47.57 %
181207 Ulanów 7088 3621
51.09 %
181204 Krzeszów 3563 1507
42.30 %
181201 Harasiuki 5135 2756
53.67 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl