Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
53473
Liczba wydanych kart
27985

Frekwencja w regionie

52.33 %
48.69 %
50.49 %
52.29 %
54.09 %
55.89 %
57.69 %
59.49 %
61.29 %
63.09 %
64.89 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
180201 Brzozów 21601 10517
48.69 %
180203 Dydnia 6595 3222
48.86 %
180205 Jasienica Rosielna 6044 4031
66.69 %
180206 Nozdrzec 6861 3566
51.97 %
180204 Haczów 7475 3640
48.70 %
180202 Domaradz 4897 3009
61.45 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl