Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
50119
Liczba wydanych kart
25749

Frekwencja w regionie

51.38 %
47.50 %
48.22 %
48.94 %
49.66 %
50.38 %
51.10 %
51.82 %
52.54 %
53.26 %
53.98 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
181905 Wiśniowa 6734 3577
53.12 %
181904 Strzyżów 16987 8068
47.50 %
181902 Frysztak 8444 4312
51.07 %
181901 Czudec 9402 5114
54.39 %
181903 Niebylec 8552 4678
54.70 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl