Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1149239
Liczba wydanych kart
539331

Frekwencja w regionie

46.93 %
35.45 %
37.39 %
39.34 %
41.28 %
43.23 %
45.17 %
47.11 %
49.06 %
51.00 %
52.95 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2804 elbląski 46362 21819
47.06 %
2805 ełcki 69577 29188
41.95 %
2806 giżycki 46706 21695
46.45 %
2807 iławski 73082 33146
45.35 %
2808 kętrzyński 53624 24359
45.43 %
2809 lidzbarski 34292 17576
51.25 %
2810 mrągowski 41028 20026
48.81 %
2811 nidzicki 26990 14816
54.89 %
2812 nowomiejski 34643 17757
51.26 %
2813 olecki 27586 11983
43.44 %
2814 olsztyński 97510 46409
47.59 %
2816 piski 46069 24625
53.45 %
2815 ostródzki 84614 40947
48.39 %
2817 szczycieński 56801 29687
52.26 %
2818 gołdapski 21899 10311
47.08 %
2819 węgorzewski 19475 8448
43.38 %
2861 Elbląg 96980 34384
35.45 %
2862 Olsztyn 134872 62374
46.25 %
2801 bartoszycki 49505 22990
46.44 %
2802 braniewski 34795 18841
54.15 %
2803 działdowski 52829 27950
52.91 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl