Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
46706
Liczba wydanych kart
21695

Frekwencja w regionie

46.45 %
43.05 %
44.01 %
44.97 %
45.93 %
46.89 %
47.86 %
48.82 %
49.78 %
50.74 %
51.70 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
280608 Ryn 4835 2236
46.25 %
280610 Wydminy 5317 2800
52.66 %
280601 Giżycko 24248 10438
43.05 %
280604 Giżycko 6654 3343
50.24 %
280605 Kruklanki 2541 1277
50.26 %
280606 Miłki 3111 1601
51.46 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl