Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
52829
Liczba wydanych kart
27950

Frekwencja w regionie

52.91 %
46.93 %
48.74 %
50.54 %
52.35 %
54.15 %
55.96 %
57.77 %
59.57 %
61.38 %
63.18 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
280304 Lidzbark 11722 6355
54.21 %
280305 Płośnica 4695 2494
53.12 %
280301 Działdowo 17462 8195
46.93 %
280302 Działdowo 7498 3766
50.23 %
280303 Iłowo-Osada 5743 3430
59.72 %
280306 Rybno 5709 3710
64.99 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl