Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
26990
Liczba wydanych kart
14816

Frekwencja w regionie

54.89 %
50.66 %
52.84 %
55.03 %
57.21 %
59.39 %
61.58 %
63.76 %
65.94 %
68.12 %
70.31 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
281101 Janowiec Kościelny 2686 1947
72.49 %
281103 Kozłowo 4819 2740
56.86 %
281102 Janowo 2194 1370
62.44 %
281104 Nidzica 17291 8759
50.66 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl