Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
26950
Liczba wydanych kart
14807

Frekwencja w regionie

54.94 %
50.73 %
52.90 %
55.07 %
57.25 %
59.42 %
61.59 %
63.76 %
65.93 %
68.11 %
70.28 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
281101 Janowiec Kościelny 2686 1946
72.45 %
281103 Kozłowo 4820 2740
56.85 %
281102 Janowo 2194 1370
62.44 %
281104 Nidzica 17250 8751
50.73 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl