Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34795
Liczba wydanych kart
18841

Frekwencja w regionie

54.15 %
52.17 %
52.70 %
53.23 %
53.75 %
54.28 %
54.81 %
55.34 %
55.87 %
56.39 %
56.92 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
280202 Braniewo 5003 2874
57.45 %
280207 Wilczęta 2474 1323
53.48 %
280201 Braniewo 13843 7222
52.17 %
280204 Lelkowo 2535 1398
55.15 %
280205 Pieniężno 5582 3073
55.05 %
280206 Płoskinia 2074 1126
54.29 %
280203 Frombork 3284 1825
55.57 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl