Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
41028
Liczba wydanych kart
20026

Frekwencja w regionie

48.81 %
42.32 %
44.07 %
45.82 %
47.57 %
49.32 %
51.07 %
52.82 %
54.57 %
56.32 %
58.07 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
281002 Mikołajki 6771 3360
49.62 %
281004 Piecki 6323 3350
52.98 %
281005 Sorkwity 3741 2238
59.82 %
281003 Mrągowo 6304 2668
42.32 %
281001 Mrągowo 17889 8410
47.01 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl