Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
3670639
Liczba wydanych kart
1590683

Frekwencja w regionie

43.34 %
29.59 %
32.19 %
34.78 %
37.38 %
39.98 %
42.58 %
45.17 %
47.77 %
50.37 %
52.96 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl