Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
3662734
Liczba wydanych kart
1589010

Frekwencja w regionie

43.38 %
29.51 %
32.12 %
34.73 %
37.34 %
39.95 %
42.56 %
45.16 %
47.77 %
50.38 %
52.99 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl