Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
3617314
Liczba wydanych kart
1569086

Frekwencja w regionie

43.38 %
29.51 %
32.14 %
34.78 %
37.41 %
40.04 %
42.68 %
45.31 %
47.94 %
50.57 %
53.21 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl