Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
60768
Liczba wydanych kart
29070

Frekwencja w regionie

47.84 %
42.74 %
44.57 %
46.40 %
48.23 %
50.06 %
51.90 %
53.73 %
55.56 %
57.39 %
59.22 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
241202 Gaszowice 7377 3766
51.05 %
241204 Lyski 7827 4048
51.72 %
241201 Czerwionka-Leszczyny 33136 14163
42.74 %
241203 Jejkowice 3135 1914
61.05 %
241205 Świerklany 9293 5179
55.73 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl