Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
70405
Liczba wydanych kart
36511

Frekwencja w regionie

51.86 %
44.55 %
46.24 %
47.93 %
49.62 %
51.31 %
53.01 %
54.70 %
56.39 %
58.08 %
59.77 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
240606 Panki 4172 2337
56.02 %
240608 Przystajń 4862 2435
50.08 %
240601 Kłobuck 16986 9186
54.08 %
240602 Krzepice 7755 3994
51.50 %
240604 Miedźno 6258 3368
53.82 %
240609 Wręczyca Wielka 14412 6420
44.55 %
240603 Lipie 5335 3279
61.46 %
240605 Opatów 5583 2529
45.30 %
240607 Popów 5042 2963
58.77 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl