Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
111881
Liczba wydanych kart
62162

Frekwencja w regionie

55.56 %
47.52 %
49.34 %
51.15 %
52.97 %
54.78 %
56.60 %
58.41 %
60.23 %
62.04 %
63.86 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
240401 Blachownia 10884 5172
47.52 %
240403 Janów 4934 2937
59.53 %
240413 Poczesna 10493 5407
51.53 %
240415 Rędziny 8154 4517
55.40 %
240405 Kłomnice 11330 6019
53.12 %
240406 Koniecpol 8372 4742
56.64 %
240416 Starcza 2291 1442
62.94 %
240408 Kruszyna 4029 2416
59.97 %
240410 Mstów 8758 5480
62.57 %
240411 Mykanów 11850 6326
53.38 %
240412 Olsztyn 6466 3389
52.41 %
240414 Przyrów 3244 1619
49.91 %
240402 Dąbrowa Zielona 3428 2135
62.28 %
240404 Kamienica Polska 4655 2777
59.66 %
240407 Konopiska 8816 5041
57.18 %
240409 Lelów 4177 2743
65.67 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl