Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1752467
Liczba wydanych kart
872872

Frekwencja w regionie

49.81 %
38.83 %
40.74 %
42.65 %
44.56 %
46.47 %
48.38 %
50.28 %
52.19 %
54.10 %
56.01 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl