Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
90457
Liczba wydanych kart
47901

Frekwencja w regionie

52.95 %
45.64 %
47.57 %
49.50 %
51.43 %
53.36 %
55.29 %
57.22 %
59.15 %
61.08 %
63.01 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
062001 Adamów 4027 2561
63.60 %
062015 Zwierzyniec 5848 2772
47.40 %
062005 Łabunie 5095 2703
53.05 %
062006 Miączyn 5002 2350
46.98 %
062007 Nielisz 4837 2812
58.14 %
062002 Grabowiec 3657 1721
47.06 %
062013 Szczebrzeszyn 9732 4442
45.64 %
062004 Krasnobród 5915 3369
56.96 %
062010 Skierbieszów 4457 2797
62.76 %
062011 Stary Zamość 4476 2889
64.54 %
062003 Komarów-Osada 4461 2897
64.94 %
062014 Zamość 18156 8700
47.92 %
062008 Radecznica 5229 2819
53.91 %
062009 Sitno 5591 2753
49.24 %
062012 Sułów 3974 2316
58.28 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl