Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1747615
Liczba wydanych kart
872053

Frekwencja w regionie

49.90 %
39.22 %
41.10 %
42.98 %
44.86 %
46.74 %
48.62 %
50.49 %
52.37 %
54.25 %
56.13 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl