Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
72460
Liczba wydanych kart
37791

Frekwencja w regionie

52.15 %
45.04 %
46.69 %
48.33 %
49.98 %
51.63 %
53.28 %
54.92 %
56.57 %
58.22 %
59.86 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
061801 Tomaszów Lubelski 16911 8028
47.47 %
061807 Rachanie 4565 2639
57.81 %
061806 Łaszczów 5346 3010
56.30 %
061808 Susiec 6447 3443
53.40 %
061812 Tyszowce 4905 2773
56.53 %
061804 Krynice 2852 1683
59.01 %
061811 Tomaszów Lubelski 9173 4473
48.76 %
061802 Bełżec 2810 1597
56.83 %
061810 Telatyn 3549 2183
61.51 %
061813 Ulhówek 4238 1909
45.04 %
061809 Tarnawatka 3282 1913
58.29 %
061803 Jarczów 3011 1671
55.50 %
061805 Lubycza Królewska 5371 2469
45.97 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl