Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
56167
Liczba wydanych kart
26009

Frekwencja w regionie

46.31 %
42.10 %
43.47 %
44.83 %
46.20 %
47.56 %
48.93 %
50.29 %
51.66 %
53.02 %
54.39 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
060401 Hrubieszów 15833 7098
44.83 %
060405 Mircze 6309 2851
45.19 %
060406 Trzeszczany 3729 1891
50.71 %
060408 Werbkowice 8201 3677
44.84 %
060402 Dołhobyczów 4952 2310
46.65 %
060403 Horodło 4554 2324
51.03 %
060404 Hrubieszów 8503 3580
42.10 %
060407 Uchanie 4086 2278
55.75 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl