Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
46292
Liczba wydanych kart
22440

Frekwencja w regionie

48.47 %
48.47 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
066101 Biała Podlaska 46292 22440
48.47 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl