Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1644364
Liczba wydanych kart
735885

Frekwencja w regionie

44.75 %
37.38 %
39.50 %
41.63 %
43.75 %
45.88 %
48.00 %
50.12 %
52.25 %
54.37 %
56.50 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl