Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1640461
Liczba wydanych kart
735281

Frekwencja w regionie

44.82 %
37.42 %
39.57 %
41.72 %
43.87 %
46.02 %
48.18 %
50.33 %
52.48 %
54.63 %
56.78 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl