Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1604729
Liczba wydanych kart
721411

Frekwencja w regionie

44.96 %
37.37 %
39.54 %
41.72 %
43.89 %
46.06 %
48.24 %
50.41 %
52.58 %
54.75 %
56.93 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl