Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
70570
Liczba wydanych kart
39907

Frekwencja w regionie

56.55 %
47.30 %
49.52 %
51.74 %
53.96 %
56.18 %
58.41 %
60.63 %
62.85 %
65.07 %
67.29 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
041801 Kowal 2962 2059
69.51 %
041804 Brześć Kujawski 9328 4412
47.30 %
041806 Chodecz 5117 3078
60.15 %
041808 Izbica Kujawska 6258 3703
59.17 %
041802 Baruchowo 2900 1763
60.79 %
041811 Lubień Kujawski 6144 3641
59.26 %
041809 Kowal 3241 1771
54.64 %
041812 Lubraniec 8147 4680
57.44 %
041813 Włocławek 5640 3244
57.52 %
041803 Boniewo 2819 1717
60.91 %
041810 Lubanie 3747 2497
66.64 %
041807 Fabianki 7663 3776
49.28 %
041805 Choceń 6604 3566
54.00 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl