Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
61108
Liczba wydanych kart
29447

Frekwencja w regionie

48.19 %
41.04 %
43.36 %
45.67 %
47.99 %
50.31 %
52.63 %
54.94 %
57.26 %
59.58 %
61.89 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
040202 Bobrowo 5058 2566
50.73 %
040205 Górzno 3191 2049
64.21 %
040207 Jabłonowo Pomorskie 7242 3563
49.20 %
040208 Osiek 3240 1787
55.15 %
040209 Świedziebnia 4182 2142
51.22 %
040204 Brzozie 2928 1677
57.27 %
040206 Bartniczka 3692 1851
50.14 %
040201 Brodnica 21734 8919
41.04 %
040210 Zbiczno 3872 2305
59.53 %
040203 Brodnica 5969 2588
43.36 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl