Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
35664
Liczba wydanych kart
19752

Frekwencja w regionie

55.38 %
51.33 %
52.83 %
54.34 %
55.84 %
57.35 %
58.85 %
60.35 %
61.86 %
63.36 %
64.87 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
041203 Rogowo 3916 2332
59.55 %
041205 Skrwilno 4885 2699
55.25 %
041202 Brzuze 4344 2883
66.37 %
041204 Rypin 5907 3032
51.33 %
041201 Rypin 13264 6993
52.72 %
041206 Wąpielsk 3348 1813
54.15 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl