Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1030244
Liczba kart ważnych
549974
Liczba głosów ważnych
526114
Liczba głosów nieważnych
23860

Frekwencja w regionie

53.38%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2601 buski 60580 35938
59.32 %
2602 jędrzejowski 71948 40578
56.40 %
2603 kazimierski 29308 15043
51.33 %
2604 kielecki 160088 95725
59.80 %
2613 włoszczowski 37697 22507
59.71 %
2661 Kielce 161693 65623
40.58 %
2611 starachowicki 77152 39579
51.30 %
2612 staszowski 60628 36369
59.99 %
2605 konecki 69146 39507
57.14 %
2606 opatowski 44999 29251
65.00 %
2607 ostrowiecki 92308 41360
44.81 %
2610 skarżyski 65311 33044
50.59 %
2608 pińczowski 33488 19224
57.41 %
2609 sandomierski 65898 36226
54.97 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl