Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
77152
Liczba kart ważnych
39579
Liczba głosów ważnych
38201
Liczba głosów nieważnych
1378

Frekwencja w regionie

51.30%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
261103 Mirzec 6925 4720
68.16 %
261104 Pawłów 12104 7224
59.68 %
261105 Wąchock 5931 3426
57.76 %
261101 Starachowice 43151 19213
44.53 %
261102 Brody 9041 4996
55.26 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl