Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
60628
Liczba kart ważnych
36369
Liczba głosów ważnych
35046
Liczba głosów nieważnych
1323

Frekwencja w regionie

59.99%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
261202 Łubnice 3530 2172
61.53 %
261201 Bogoria 6409 4242
66.19 %
261207 Staszów 21873 12728
58.19 %
261203 Oleśnica 3291 1699
51.63 %
261204 Osiek 6414 4602
71.75 %
261205 Połaniec 9869 5747
58.23 %
261208 Szydłów 4026 2469
61.33 %
261206 Rytwiany 5216 2710
51.96 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl