Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
33488
Liczba kart ważnych
19224
Liczba głosów ważnych
18454
Liczba głosów nieważnych
770

Frekwencja w regionie

57.41%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
260804 Pińczów 17834 9501
53.27 %
260805 Złota 3937 2565
65.15 %
260802 Kije 3577 2215
61.92 %
260801 Działoszyce 4417 2440
55.24 %
260803 Michałów 3723 2503
67.23 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl