Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
69146
Liczba kart ważnych
39507
Liczba głosów ważnych
37717
Liczba głosów nieważnych
1790

Frekwencja w regionie

57.14%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
260503 Końskie 30448 15980
52.48 %
260504 Radoszyce 7543 4820
63.90 %
260501 Fałków 3702 2165
58.48 %
260502 Gowarczów 3830 2361
61.64 %
260507 Smyków 3013 2047
67.94 %
260508 Stąporków 15069 8123
53.91 %
260505 Ruda Maleniecka 2757 1994
72.32 %
260506 Słupia (Konecka) 2784 2017
72.45 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl