Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
612935
Liczba kart ważnych
250515
Liczba głosów ważnych
247616
Liczba głosów nieważnych
2899

Frekwencja w regionie

40.87%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2009 sejneński 5859 3335
56.92 %
2007 łomżyński 30476 15121
49.62 %
2001 augustowski 37908 16850
44.45 %
2002 białostocki 78009 33337
42.73 %
2008 moniecki 14483 7471
51.58 %
2063 Suwałki 54331 18252
33.59 %
2011 sokólski 41136 16193
39.36 %
2014 zambrowski 10703 5369
50.16 %
2061 Białystok 227002 87356
38.48 %
2003 bielski 7100 3790
53.38 %
2062 Łomża 49443 17057
34.50 %
2004 grajewski 22362 10225
45.72 %
2012 suwalski 2559 1429
55.84 %
2005 hajnowski 9735 4420
45.40 %
2010 siemiatycki 13673 6253
45.73 %
2006 kolneński 8156 4057
49.74 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl