Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
13673
Liczba kart ważnych
6253
Liczba głosów ważnych
6202
Liczba głosów nieważnych
51

Frekwencja w regionie

45.73%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
201005 Mielnik 2318 1549
66.82 %
201009 Siemiatycze 5196 2053
39.51 %
201003 Dziadkowice 2482 1348
54.31 %
201007 Nurzec-Stacja 3677 1303
35.44 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl