Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
41136
Liczba kart ważnych
16193
Liczba głosów ważnych
16057
Liczba głosów nieważnych
136

Frekwencja w regionie

39.36%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
201101 Dąbrowa Białostocka 10222 3895
38.10 %
201109 Suchowola 5919 2159
36.48 %
201108 Sokółka 21503 8031
37.35 %
201105 Kuźnica 3492 2108
60.37 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl