Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
9735
Liczba kart ważnych
4420
Liczba głosów ważnych
4358
Liczba głosów nieważnych
62

Frekwencja w regionie

45.40%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
200508 Narew 3256 1243
38.18 %
200503 Czeremcha 2973 1662
55.90 %
200506 Hajnówka 3506 1515
43.21 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl